Floodlabel (برچسب سیل)

Floodlabel یک استراتژی جهت افزایش ظرفیت‌ است که دانش عموم مردم در مورد سیل را افزایش می‌دهد.

Floodlabel (برچسب سیل)

شما یک Floodlabel دریافت خواهید کرد که وضعیت حفاظت ساختمان شما را نشان می‌دهد.
اینجا کلیک کنید

ProMaIDes

ProMaIDes یک نرم‌افزار ماژولار و رایگان برای ارزیابی اقدامات حفاظتی در برابر خطر سیل است.

ProMaIDes

این نرم‌افزار امکان انجام تجزیه و تحلیل‌های پیچیده خطر سیل را به شکلی کاربر پسند فراهم می‌کند.
اینجا کلیک کنید

Floodlabel (برچسب سیل)

دانش

Floodlabel – دانش

ایمن بودن بهتر از تأسف خوردن است – یاد بگیرید چگونه از خود محافظت کنید.
اینجا کلیک کنید