برچسب سیل – آشنایی

آمادگی در برابر سیل

این موضوع مورد پذیرش عمومی واقع شده که در حال حاضر، سیل عامل تعداد زیادی مرگ و میر در هر سال و ایجاد خسارات قابل توجه است. به منظور محافظت از ملک، خودتان و خانواده‌تان مطمئن شوید که آمادگی لازم برای سیلاب‌های محتمل در آینده را دارید. این سایت شما را در زمینه‌های مربوط به آمادگی در برابر سیل راهنمایی می‌کند.

ارائه اطلاعات

ضد‌سیل کردن ساختمان

طرح واکنش اضطراری