ProMaIDes
اقدامات حفاظتی در برابر
سیل و کمک به تصمیم‌گیری

ProMaIDes یک نرم‌افزار ماژولار و رایگان برای ارزیابی اقدامات حفاظتی در برابر سیل از نظر خطر سیلاب رودخانه‌ها، مناطق شهری و ساحلی است. این نرم‌افزار شامل تمام بخش‌های فرآیند مدل‌سازی است، از ایجاد مدل گرفته تا تصویرسازی و تفسیر نتایج.

این نرم‌افزار امکان انجام تجزیه و تحلیل‌های پیچیده خطر سیل را به شکلی کاربر پسند فراهم می‌کند. این نرم‌افزار کارا و بین‌رشته‌ای بوده و احتمال خطا در آن کم است.

تولید نرم‌افزار توسط: h2 (دانشگاه ماگدبورگ و استندال)، IWW (مؤسسه مهندسی هیدرولیک و مدیریت منابع آب)، دانشگاه RWTH آخن

نرم‌افزار