Floodlabel (برچسب سیل)

Floodlabel (برچسب سیل) یک استراتژی برای افزایش ظرفیت‌ است که دانش مردم در مورد خطرات سیل و همچنین اقدامات پیشگیرانه آنان برای محافظت از خود را افزایش می‌دهد.

رتبه‌بندی خطر سیل برای ملک شما

شما یک Floodlabel (برچسب سیل) دریافت خواهید کرد که وضعیت حفاظت خانه/ساختمان شما را در برابر طغیان رودخانه، سیلاب ناشی از طوفان، جریان معکوس فاضلاب و جریان موادی که آب با خود می‌آورد نشان می‌دهد (هنوز اجرا نشده).

اقدامات حفاظتی در برابر سیل

آیا فکر می‌کنید منزل شما به طور بالقوه در معرض سیل قرار گرفته و به‌ درستی از شما محافظت نمی‌شود، یا نمی‌دانید چگونه از خود محافظت کنید؟ نگران نباشید، Floodlabel اقدامات حفاظتی مخصوص شما در برابر سیل را مشخص می‌کند!

اطلاعات اولیه در مورد خطر سیل برای منزل خود را با استفاده از چک‌لیست دریافت کنید

شخصاً یک ارزیابی اولیه از مشکلات احتمالی که ممکن است سیل برای منزل شما داشته باشد انجام دهید. می‌توانید به سادگی این چک لیست را چاپ کرده و خودتان در منزل به آن پاسخ دهید – هیچ داده‌ای از شما جمع‌آوری نخواهد شد!

 

بر اساس سؤالات چک‌لیست و تصاویر توضیحی مرتبط، می‌توانید به سرعت خطر سیل را برای منزل خود ارزیابی کرده تا نیاز خود را به حفاظت در برابر سیل شناسایی کنید (برای بررسی دقیق‌تر خطر سیل، شامل گواهینامه و اقدامات حفاظتی متناسب در برابر سیل، floodlabel توصیه می‌شود)

چک‌لیست

مصالح