طرح واکنش اضطراری

تهیه یک طرح واکنش اضطراری به شما کمک می‌کند به تمام مواردی که با نزدیک شدن سیلاب نیاز به توجه دارند دقت کنید. قبل، در حین و بعد از رویداد سیل، کارهای زیادی باید انجام شود که نیاز به هماهنگی دارند که پیگیری این کارها در وضعیت آشفته و سراسیمه و بدون برنامه دشوار است. این کارها به عنوان یک پروژه برای تمام خانواده است. خانواده باید با هم برنامه‌ای بنویسند که همه آن را متوجه شوند. نوشتن برنامه به افراد کمک می‌کند تا زمانی که همه عجله دارند و به دلیل نزدیک شدن سیل دستپاچه هستند، به یاد بیاورند چه کاری باید انجام دهند.


طرح واکنش اضطراری به نوع خطر سیل، وضعیت حفاظت فنی در برابر سیل، روش‌های هشدار محلی موجود و زمان هشدار تخمینی تا رسیدن سیل بستگی دارد. همانطور که قبلا گفته شد برای رودخانه‌های بزرگتر، زمان واکنش ممکن است چند ساعت یا حتی چند روز و برای رودخانه‌های کوچکتر کمتر از یک ساعت باشد. در مورد دوم یعنی برای رودخانه‌های کوچک، ممکن است افراد فقط زمان برای تخلیه منزل داشته باشند. در برخی موارد که سیل به‌صورت ناگهانی رخ می‌دهد، اصلاً وقتی برای هشدار نمی‌ماند.


بسته به ویژگی‌های محل، نکات کلی زیر باید در تنظیم طرح واکنش اضطراری در نظر گرفته شود:

طرح واکنش اضطراری