وبینار مشترک HOWAMAN با موضوع “مدیریت خطر سیل در ایران و آلمان”

سخنرانان این وبینار رضا مدرس، حمید ر. صفوی و جهانگیر عابدی کوپایی از IUT، اصفهان و دانیل باخمن، هولگر شوترومف و گئورگ یوهان از تیم پروژه آلمان بودند.

 

فایل ضبط‌شده وبینار را از اینجا مشاهده کنید:

https://lnkd.in/gy8tz8hC